Žádná hmota nemůže utvořit sama sebe. Vždycky musí existovat nějaká síla, která je za to zodpovědná. Tato síla uspořádává hmotu do různých forem života. Také naše tělo je výsledkem jejího působení.

Na počátku jsme všichni byli součástí jednoty. Jakmile ale myšlenka vstoupila do naší mysli, oddělili jsme se od celku a začali vytvářet svou vlastní realitu. Kvalita této reality se odráží v našem energetickém poli, protože to je tvořeno esencí a uvědoměním si toho, co jsme dosud prožili a procítili.

Čím více jsme se vzdálili od jednoty, tím naléhavější pocit oddělenosti a strachu nyní zažíváme. Nejkratší cesta, jak se můžeme osvobodit z negativních představ a uzdravit svá vnitřní zranění, je znovunavázání spojení s původní jednotou.

39,00 CZK – Koupit