Jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je uvědomění si sebe sama.

Pozorováním dějů, které  probíhají vně i uvnitř vás samotných můžete plně vstoupit do přítomnosti a propojit se se svým skutečným JÁ.

Opravdový život se odehrává právě NYNÍ a pouze TEĎ s ním můžete něco udělat.

Nechte se unášet meditací, která vás zavede do vašeho vnitřního prostoru – kde v tichu a prázdnu dřímá neuvěřitelný tvořivý potenciál…..

Zdarma – Koupit