Emoce jsou produktem našich minulých zkušeností. Obvykle když se probudíme, začínáme den s myšlenkami v minulosti. Přemýšlíme nad svými problémy spojenými s lidmi, událostmi nebo místy. Tím, že vyvoláme tyto myšlenky, cítíme bolest a jsme nešťastni, nebo smutni.

Je to jako důmyslný počítačový program. Stejné myšlenky nás nabádají k stejným rozhodnutím a stejnému chování, na základě kterého si vytváříme stále stejné zkušenosti, které zase vedou k stejným myšlenkám. Pokud chceme posunout svůj život dál, musíme znovu naprogramovat svou podvědomou mysl….

 

129,00 CZK – Koupit