Každý z nás má své vnitřní dítě. Je to souhrn  životních zkušeností nabytých především v raném dětství, které hrají významnou roli v našem pozdějším životě. Smutek, strach, zklamání nebo jinou emocionální bolest můžeme v sobě nosit hluboko  a pokud si neuvědomíme původ těchto zranění, nemůžeme skutečně dospět.

Staňte se pozorovatelem svého vnitřního prostoru. Kdykoli pocítíte nějakou špatnou a nežádoucí emoci, zeptejte se: na co jsem právě myslel? co se zrovna odehrávalo v mé hlavě? Možná se vám podaří tyto pocity  vysledovat zpět ke konkrétním dětským událostem a vy si uvědomíte, že podobné situace vyvolávají  ve vašem dospělém životě  stejné reakce. Dovolte si projít svými emocemi, pozorujte je a zeptejte se, co vás mají naučit.

Celková délka meditace: 34:19 min.

Zdroje hudby:

A Peaceful Sanctuary by Tristan Lohengrin | https://www.tristanlohengrin.com
The End Of The World by Tristan Lohengrin | https://www.tristanlohengrin.com

129,00 CZK – Koupit