Jak začít meditovat

Abychom mohli žít vyrovnaný život, potřebujeme čas sami pro sebe.

Potřebujeme si alespoň na chvíli denně vytvořit v sobě tichý prostor,

ve kterém můžeme spočinout a znovu získat sílu a nadšení do života.

Jak a proč meditovat

Na samém počátku je touha.

Touha poznat,

kdo a kým jsi ve svém bytí….

Snažíš se uchopit pravdu, ale ta má mnoho tváří.  Je to mysl, která tě často zavede na scestí. A tak se vydáš na cestu. Dobrodružnou a záhadnou, která vede do tvého vlastního nitra. V prostoru ticha se pomalu začíná rodit pochopení. Začneš si uvědomovat sílu, která přesahuje možnosti tvého rozumu a myšlení. Neposuzuješ výsledky, ani nehodnotíš. S pokorou přijímáš překážky, které ti dávají příležitost překročit své meze. Pochopíš význam lásky a porozumění všemu lidskému. Přijímáš sám sebe takového, jaký jsi právě v této chvíli. S důvěrou nacházíš své místo v životě. Až na konci celého procesu staneš jako člověk, který si je vědom svého božství….

K čemu je dobrá řízená meditace ?

Řízená meditace nevyžaduje nic jiného než pohodlné, tiché místo, abyste se mohli soustředit na svůj dech a představy, které jsou vám popisovány.

Budete přeneseni do klidného prostředí, kde uvidíte, uslyšíte, pocítíte a ochutnáte svou intuici a dozvíte se více o sobě a svém skutečném záměru.

Usměrni svou mysl

Mysl se neustále a obvykle bez tvého vědomí snaží vytvořit určité návyky a vzorce, které se později projevují jako podvědomé reakce. Meditace ti  pomůže  si tyto navyklé vzorce prostřednictvím všímavosti a správné koncentrace uvědomit.

Pohlížej na sebe spíše jako na pozorovatele,

než jako na oběť.

Meditace ti umožní vystoupit z určitých situací a otevře ti  jiný úhel pohledu. Rozšířením své perspektivy budeš lépe schopen vypořádat se s těmi reakcemi, které jsou pro tebe destruktivní.

Nalaď se na svůj vlastní vnitřní klid a mír a získej duševní i tělesnou stabilitu v rychle se měnícím světě kolem tebe.

Ve svých meditacích se zabývám různými tématy. Začni takovým, které je ti nejbližší.

Jako benefit pro začátek můžeš brát i to,  že několik chvil meditace ti pomůže rychleji usnout a také zlepšit kvalitu tvého spánku, takže se budeš cítit svěžeji a odpočinutěji, i když dobu svého spánku zkrátíš.

Vydej se na dobrodružnou cestu do svého nitra.

Ráda se stanu na malou chvíli tvým společníkem a průvodcem …