fbpx

Znovuzrození

Meditace pro harmonizaci srdeční čakry

Srdeční čakra je centrem lásky a moudrosti. Když je zablokovaná, jsou vaše vztahy komplikované,můžete zažívat časté rozchody či zklamání v lásce, nebo se cítíte osamělí.

Často se říká, že opakem lásky je strach, takže nerovnováha v srdeční čakře se může projevit úzkostným strachem a sevřením či tlakem v oblasti hrudníku.

Pokud chcete zjistit, zda je vaše srdeční čakra v nerovnováze, věnujte pozornost svým myšlenkám, pocitům, či fyzickým projevům ve vašem těle.

 

Mezi časté příznaky zablokované srdeční čakry patří:

Jste uzavřeni a snažíte se vyhnout společenskému styku s lidmi, nebo naopak máte nadměrný strach ze samoty.

Máte tendenci mít mnoho sebekritických myšlenek, mnohdy se stavíte do role oběti.

Často vás přepadá neoddůvoněný strach. Nedůvěřujete ostatním lidem.

Cítíte neustálý pocit tíhy v hrudi. Máte problémy s oblastí srdce, plic nebo hrudníku, jako je astma, vysoký krevní tlak nebo špatný krevní oběh.

Jak můžete svou srdeční čakru uzdravit?

Zaměřte se na to, co máte rádi.           Možná cítíte bezpodmínečnou lásku ke svým dětem, přátelům, nebo dokonce k milovanému mazlíčkovi. Rozvíjejte také sebelásku. Uvědomte si, že pokud se naučíte milovat sebe sama, dokážete snadněji milovat druhé.

Buďte milující, otevření, vnímaví a odpouštějící sobě i ostatním lidem.

Nechte do svého srdce vstoupit lásku otevřením  srdeční čakry

 

Pravidelným poslechem této meditace získáte:

Jasnou, silnou a harmonickou srdeční čakru. Budete se cítit otevřeni a vnímaví. Přestanete bojovat s izolací, strachem a hořkostí, ale namísto toho se budete cítit dost odvážní, abyste otevřeli své srdce ostatním. Uvědomíte si, že schopnost milovat druhé si vypěstujete, jen když se naučíte milovat sami sebe. Nejen, že můžete rozvíjet sebelásku, ale začnete uvolňovat staré toxické vzorce chování, které definovaly vaše vztahy. Vzdáte se pocitu oběti a budete si více důvěřovat. Čím více důvěry a lásky v sobě naleznete,  tím více budete schopni projevovat soucit a porozumění ostatním.