Meditace pro spokojený život

Síla slova a myšlenky je mocná. Pozitivní afirmace jsou jednou z nejčastěji používaných technik, pokud však nezasáhnou vaše podvědomí, můžete si je opakovat stále dokola a nic se ve vašem životě nezmění. V meditativním stavu, kdy jste napojeni na svůj vnitřní zdroj, je účinek afirmace zesílený, obzvláště pokud si afirmace pouštíte před usnutím. K tomu, abyste dosáhli snadněji svého cíle, jsou zapotřebí silné emoce. Nechejte se unášet svou fantazií a představujte si, že vše, po čem toužíte, je již součátí vašeho života…

Meditace hojnosti

Zákon přitažlivosti říká: To, co je podobné, se přitahuje. Čím častěji budete zaměřovat svou pozornost žádoucím směrem, tím rychleji vytvoříte takovou realitu, po jaké toužíte. Nechte se unášet touto meditací, vychutnávejte si svou skutečnou tvořivou sílu a kráčejte kupředu ke splnění svých snů…..

Meditace pro přivolání Partnera duše

Každé vaše stetkání má hlubší smysl. Skrze svého partnera můžete poznat sami sebe.

Na magnetické pole, které vytváříte, reagují vždy lidé s podobným nastavením.

Teprve když pochopíte, proč k sobě přitahujete právě určité typy, můžete podniknout krok ke změně….

 

Pozitivní afirmace na každý den

Emoce jsou produktem našich minulých zkušeností. Obvykle když se probudíme, začínáme den s myšlenkami v minulosti.  Stejné myšlenky nás nabádají k stejným rozhodnutím a stejnému chování, na základě kterého si vytváříme stále stejné zkušenosti, které zase vedou k stejným myšlenkám. Pokud chceme posunout svůj život dál, musíme znovu naprogramovat svou podvědomou mysl….