Meditace vědomého dechu

Dech je spojením mezi vědomou a nevědomou myslí.

Je to pohyb ducha ve hmotě.

Zvládnout dech znamená mít pod kontrolou své tělo i mysl.

Přestože je dýchání důležitou součástí vašeho autonomního

nervového systému, který působí z velké části nevědomě,

bylo prokázáno, že budete-li si více vědomi toho, JAK dýcháte,

přinese vám to  významné změny nejen ve zlepšení fyzického zdraví,

ale i psychickou pohodu.

Když turbulence rušivých myšlenek umlkne a naše mysl se ztiší,

zevnitř přirozeně vyvstává hluboké štěstí a spokojenost.

Tento pocit spokojenosti a pohody nám pomáhá vyrovnat se s

problémy a těžkostmi každodenního života.

Proč byste měli věnovat svůj čas vědomému dýchání

Vědomé dýchání vám s trochou píle pomůže úžasným způsobem transformovat vaši osobnost.

 

Co se děje při vědomém dýchání

S pomocí vlastního dýchání odhalíte, co se vlastně děje pod vrstvami, které jste si během svého života vytvořili.

Propojením těla, dechu a mysli se ukotvíte ve své přítomnosti, což vám umožní dostat se do hlubších vrstev vašeho poznání.

Jaké jsou benefity vědomého dýchání

S meditací vědomého dechu získáte přístup k vašim vnitřním zdrojům moudrosti, kreativity a síly. Vytrvalou praxí můžete zcela proměnit svůj život.

Ponořte se hluboko do svého nitra a dotkněte se své osvícené mysli.

Ukázku z této meditace

najdete také na

 

youtube Meditace Liliana