Vnitřní dítě

Za zamčenými dveřmi

v tvém nitru

žije malé dítě,

které je tvým

skutečným JÁ.

Ne každý si své dětství spojuje s radostí a zábavou.
Malé dítě je velmi zranitelné, vyžadující lásku
a ochranu. Pokud jsou tyto aspekty z nějakých
příčin zanedbávány, může emocionálně strádat.
Aby uchránilo samo sebe před psychickou bolestí,
potlačí v sobě pocity smutku a nepochopení
a ty pak zůstanou ukryty v jeho nitru až do
dospělého života.

Nespokojenost,
neschopnost vytvářet
zdravé vztahy, potíže s
naplňováním vlastních
potřeb, to všechno jsou
důsledky nezpracovaných
zážitků z dětství
Uzdravit své Vnitřní dítě znamená rozpoznat a pochopit určité životní zkušenosti, které jsme získali především v raném dětství a které nás negativně ovlivňují i v našem pozdějším životě.
Smutek, strach, zklamání nebo jinou emocionální bolest můžeme v sobě nosit hluboko a pokud si neuvědomíme původ těchto zranění, nemůžeme skutečně dospět.

Tvoje vnitřní dítě je tvou skutečnou podobou, která se projeví, když sejmeš masku strachu a omezení. Připomeň sám sobě:

Miluji tě

Jako děti jsme věřili, že musíme dosáhnout nějakých cílů, abychom byli milováni. Lásku si však zasloužíme bez ohledu na to, co všechno jsme dokázali.

Naslouchám ti

Když jsme byli malí, často jsme slýchávali, abychom byli zticha, nebo abychom neplakali. Namísto potlačování svého vnitřního hlasu řekněte – projdeme to, bude to v pořádku.

Toto si nezasloužíš

Uvědomte si, že ani jako dítě , ani jako dospělý si nezasloužíte, aby s vámi někdo zacházel špatně.

Omlouvám se

Často se snažíme vyhovět ostatním a nenasloucháme svým vlastním potřebám. Omluvte se sami sobě, že jste si na sebe neudělali čas a že jste se zanedbávali.

Odpouštím ti

Odpusťte si všechno, co jste mohli udělat lépe. Uvědomte si, že vaše vlastní chyby jsou vašimi nejlepšími učiteli a že žádný člověk nemůže být dokonalý.

Děkuji

Poděkujte svému vnitřnímu dítěti, že se vás snažilo chránit a že spolu s vámi prošlo těžkými životními okamžiky.

Ukázka z Léčení Vnitřního dítěte

o Celková délka meditace:00:34:19

Objev znovu radostné dítě ve svém nitru.
Osvoboď se od skryté emocionální bolesti a zažívej
radost z pouhého bytí.
Nechej se unášet do svého
dětství, rozpomeň se na
konkrétní události a pochop,
proč určité situace
vyvolávají v tvém životě
iracionální reakce.
Dovol si projít svými
emocemi, pozoruj je a zeptej
se, co tě mají naučit.