Meditace Liliana

Pozitivní afirmace

Není cesta ke štěstí. Štěstí je cesta!

Je štěstí opravdu tak nepolapitelné?

Každý chce být v životě šťastný. I když jednotlivci mohou definovat úspěch nebo měřit štěstí odlišně,  některé základní vlastnosti šťastného života se zdají být univerzální. Existuje několik způsobů, jak se můžete naučit cítit se lépe ve světě kolem vás.

Co je štěstí?

Štěstí je volba, kterou děláte každou chvíli a za všech okolností. Můžete si vybrat, zda budete mít špatnou náladu, nebo se můžete na svět dívat z opačné perspektivy.

Zredukujte negativní sebevyjádření

Každý se občas zapojuje do negativních sebe-rozhovorů. I když to některým lidem připadá motivující, studie ukazují, že ve skutečnosti přispívají ke stresu, depresím a špatným náladám. Pokud se naučíte své negativní sebevyjádření identifikovat, můžete se snadněji vědomě zapojit do pozitivnějšího způsobu myšlení.

Převezměte plnou odpovědnost za svůj přístup

Jste výhradně zodpovědní za své myšlenky a váš pohled na život je vaší volbou. Můžete se rozhodnout myslet na myšlenky, které povznášejí vaši náladu, a vrhají konstruktivnější světlo na obtížné situace. Ozvláštněte váš den jasnějšími a optimističtějšími přístupy k věcem, které děláte. Když se rozhodnete zaujmout pozitivní pohled na svět kolem vás, objeví se před vámi život plný možností a řešení. Pokud chcete vědět, jak myslet pozitivněji, postupujte podle těchto tipů.

 

Tři kroky ke šťastnějšímu životu

Všímejte si, co se vám nejčastěji honí hlavou

Kdykoli máte negativní myšlenku, zejména automatickou negativní myšlenku, zastavte se a zhodnoťte, zda je myšlenka pravdivá nebo přesná.  Jedním ze způsobů, jak vyvrátit negativní myšlenky, je zůstat objektivní. Zapište si negativní myšlenku a přemýšlejte o tom, jak byste odpověděli, kdyby vám tuto myšlenku řekl někdo jiný. Je pravděpodobné, že byste mohli nabídnout objektivní vyvrácení negativity někoho jiného, ​​i když pro vás samotné je obtížné to udělat.

Nahraďte negativní myšlenky pozitivním vyjádřením

Jakmile máte pocit jistoty, že dokážete odhalit a napadnout negativní myšlenky, jste připraveni nahradit ji myšlenkou pozitivní. To neznamená, že všechno ve vašem životě bude vždy pozitivní; je normální mít různé emoce. Pozitivní myšlenka nemusí být ani slepě optimistická, například „Ze zkoušky určitě dostanu za jedna, i když nebudu studovat.“ Může to být něco tak jednoduchého, jako: „Udělám  si  čas na studium a přípravu, takže si v testu povedu co nejlépe.“ 

Popřejte si čas na změnu

Rozvoj pozitivního výhledu je ve skutečnosti rozvojem dovednosti. Stejně jako u všech dovedností, zvládnutí vyžaduje čas a procvičování a jemné připomenutí toho, aby se člověk nedostal zpět do negativního myšlení.  Pokládejte si otázky, které vás na pozitivní myšlenky zaměřují. Když svému mozku položíte otázku, má tendenci najít odpověď za vás. Pokud se ptáte sami sebe: „Proč je život tak hrozný?“ váš mozek se pokusí odpovědět na vaši otázku. Totéž platí, pokud si položíte otázku: „Jak jsem mohl mít takové štěstí?“.

Pozitivní afirmace na každý den

Stanovte si smysluplné cíle. Ať už je váš cíl jakýkoli, měli byste se co nejčastěji zabývat jeho vizualizací a věřit v jeho dosažení. Jakmile dosáhnete prvního cíle, budete inspirováni k přidávání dalších. S každým novým úspěchem získáte sebevědomí a zvýší se váš pocit spokojenosti. Meditace je jedním z vynikajících prostředků, jakým můžete svou pozornost cíleně zaměřovat. Věnujte každý den několik minut soustředěné vizualizaci a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.