Meditace Liliana

Regresní terapie

Tím, jak procházíme

životem,

nabíráme nejen životní

zkušenosti,

ale i vzpomínky,

které se  ukládají do mysli.

Některé z těchto

vzpomínek jsou přístupné

vědomé mysli,

ale jiné vzpomínky

zůstanou v podvědomí

a mají významný dopad

na život člověka.

 

Jak funguje regresní terapie?

Každý člověk má tři úrovně vědomí: 

  • Vědomou mysl, představující myšlenky, které si člověk uvědomuje

  • Podvědomou mysl, která představuje emoce, zvyky a instinkty člověka, o nichž neví

  • Nadvědomou mysl, známou také jako duch, duše nebo vyšší prvek člověka

 

Regresní terapií proti strachu, úzkosti nebo stresu

Regresní terapie se zaměřuje na oblast nežádoucích aspektů v životě člověka s cílem rozpoznat a pochopit příčiny těchto negativních emocí. 

Během prvních 7 let života jsme jako houby, absorbující vše, co vidíme, nebo co nám bylo řečeno. V průběhu této doby se vytváří mnoho z našich přesvědčení. Dnes jako dospělí si možná tyto programy neuvědomujeme, zejména ty, které nás brzdí a způsobují nám bolest a utrpení.

 

Jak může regresní terapie pomoci?

Před zahájením meditace si položte otázku, na kterou chcete znát odpověď.

Jakmile se budete nacházet v uvolněném stavu, dokážete lépe navázat kontakt se svým podvědomím.

Všímejte si pocitů, které se v procesu terapie objeví…

Ukázka z regresní terapie

o Celková délka meditace: 34:21min.

Často při regresní terapii můžeme najít odpovědi na různé otázky týkající se našeho poslání, nebo smyslu života, získáme nový pohled na určité situace, ve kterých se právě nacházíme.