fbpx

Meditace Liliana

Regresní terapie

Tím, jak procházíme

životem,

nabíráme nejen životní

zkušenosti,

ale i vzpomínky,

které se  ukládají do mysli.

Některé z těchto

vzpomínek jsou přístupné

vědomé mysli,

ale jiné vzpomínky

zůstanou v podvědomí

a mají významný dopad

na život člověka.

 

Co je regresní terapie?

Každý člověk má tři úrovně vědomí: 

  • Vědomou mysl, představující myšlenky, které si člověk uvědomuje

  • Podvědomou mysl, která představuje emoce, zvyky a instinkty člověka, o nichž neví

  • Nadvědomou mysl, známou také jako duch, duše nebo vyšší prvek člověka

 

Regresní terapií proti strachu, úzkosti nebo stresu

Regresní terapie se zaměřuje na oblast nežádoucích aspektů v životě člověka s cílem rozpoznat a pochopit příčiny těchto negativních emocí. 

Během prvních 7 let života jsme jako houby, absorbující vše, co vidíme, nebo co nám bylo řečeno. V průběhu této doby se vytváří mnoho z našich přesvědčení. Dnes jako dospělí si možná tyto programy neuvědomujeme, zejména ty, které nás brzdí a způsobují nám bolest a utrpení.

 

Jak může regresní terapie pomoci?

Před zahájením meditace si

položte otázku,  na kterou chcete znát odpověď.

Jakmile se budete nacházet

v uvolněném stavu, dokážete lépe navázat kontakt

se svým podvědomím.

Všímejte si pocitů, které se v procesu terapie objeví…

Často při regresní terapii můžeme najít odpovědi na různé otázky týkající se našeho poslání, nebo smyslu života, získáme nový pohled na určité situace, ve kterých se právě nacházíme.

 

Ukázka z regresní terapie

o Celková délka meditace: 34:21min.

Ukázku z regresní terapie najdete také na

youtube MeditaceLiliana