Rodinná karma a její uzdravení

 

Jestliže najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede…

 

Všechny duše, které se narodily do vaší rodiny,

souhlasily, že vstoupí do života této rodinné  linie,

aby se společně naučily zvládat konkrétní témata.

Co je to karma?

Karma je souhrn příčin a následků našich dokonale a  předem naplánovaných životních zkušeností. Můžeme na ni pohlížet jako na dar, který jsme si dali, abychom mohli zažít příležitosti růstu a expanze. Svoji karmu si neseme životem jako jakýsi energetický vak plný úkolů, které musíme splnit. Takže nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je postavit se k ní čelem, pochopit ji, rozpustit a z celého tohoto procesu se poučit.

Rodinná karma je také naší karmou. Rodinná tajemství a nevyřešená traumata se ukládají do podvědomí ostatních členů a předávají se po mnoho generací. Spousta lidí považuje svou rodinnou situaci za kletbu, před kterou musí utéct, ale ve snaze osvobodit se nebo se vzbouřit proti rodinným strukturám se opět potýkají s celoživotními rodinnými a vztahovými problémy.

Do hlubších uzdravovacích procesů se většinou zapojujeme nevědomým opakováním, což se nejčastěji projevuje v naší volbě partnera, stylu výchovy ale také v obecných problémech se vztahy.

Proto je velmi důležité naučit se rozpoznávat vzorce a karmická opakování, aby se naše vědomí mohlo vyvíjet mimo tato omezení a začít je překračovat. Každý člen rodiny by měl především pracovat na vyřešení svých vztahů, nepotlačovat své osobní problémy s naivní představou, že samy nějak zmizí.

 

Harmonické vztahy jsou skutečným základem šťastného života.

Jsou jedním z určujících faktorů, které zajišťují dobré zdraví duševní, fyzické i duchovní.

Techniky energetického očištění (vědomá meditace, práce s Vnitřním dítětem, EFT) mohou významně přispět k porozumění, odpuštění, soucitu a hledání řešení, zvláště pokud není možné osobní usmíření!