Meditace soucitu

Soucit se probouzí, když se necháme dotknout zranitelností – naší vlastní nebo cizí. Je to lék, který nejvíce potřebujeme k uzdravení sebe sama i celého světa. Ponořte se co nejhlouběji – do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vyneste na povrch, co je v nich uloženo – lásku, soucit a mír.

Ukázka: Celková délka: 00:34:19

120 

Náš lidský soucit nás spojuje jeden k druhému – ne v lítosti nebo povýšeně, ale jako lidské bytosti, které se naučily, jak proměnit naše společné utrpení v naději na budoucnost.

Meditace soucitu

120