Meditace soucitu

V hektickém a chaotickém světě, který nás obklopuje, často zapomínáme na náš nejcennější poklad – soucit. A právě meditace soucitu vám může pomoci znovuobjevit tu nádhernou schopnost, která má moc uzdravit vaše nitro i tělo. Meditace soucitu vám ukazuje cestu zpět k laskavosti – laskavosti k sobě samým i druhým. V mnoha situacích se zapomínáme považovat sebe sama za důležitého aktéra svého života. Meditace soucitu vás naučí, že nejprve musíte projevit soucit k sobě samým, abyste mohli dávat lásku a soucit druhým. Meditace soucitu vám umožní odhalit negativní vzorce myšlení a chování, které vás omezují. Tím, že budete laskaví a soucitní k sobě samým, odhalíte základní příčiny vašich emocionálních bloků a uzavřenosti. Postupně se naučíte tyto vzorce rozpoznat, transformovat a osvobozovat se od nich.

Ukázka: Celková délka: 00:34:19

89 

Náš lidský soucit nás spojuje jeden k druhému – ne v lítosti nebo povýšeně, ale jako lidské bytosti, které se naučily, jak proměnit naše společné utrpení v naději na budoucnost.

Meditace soucitu

89