fbpx

Meditace pro vnitřní mír

Naslouchej božskému vedení a moudrosti, které přicházejí z nitra. V tichosti nalezneš odpovědi na otázky – kým a čím jsi ve svém bytí. Když to pochopíš a přijmeš, pocítíš v hluboké pokoře lásku k sobě  a lásku ke všemu stvoření…

Meditace vědomého dechu

 Dech je spojením mezi vědomou a nevědomou myslí. Je to pohyb ducha ve hmotě. Zvládnout dech znamená mít pod kontrolou své tělo i mysl.

Přestože je dýchání důležitou součástí vašeho autonomního nervového systému, který působí z velké části nevědomě, bylo prokázáno, že budete-li si více vědomi toho, JAK dýcháte, přinese vám to  významn změny nejen ve zlepšení fyzického zdraví, ale i psychickou pohodu.

Meditace soucitu

Soucit se probouzí, když se necháme dotknout zranitelností –

naší vlastní nebo cizí.

Je to lék, který nejvíce potřebujeme k uzdravení sebe sama i celého světa.

Ponořte se co nejhlouběji –  do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vyneste

na povrch, co je v nich uloženo –

lásku, soucit a mír.

 

Meditace odpuštění

Odpuštění znamená, že akceptujeme to, co se stalo, jsme ochotni to přijmout a jít dál ve svém životě, aniž bychom přemítali o minulých událostech, které nelze změnit.

Odpuštění není jen o vyslovení slov. je to aktivní proces, ve kterém se vědomě rozhodneme opustit negativní pocity. Je to jakobychom ze svého srdce odvalili těžký balvan.

Meditace na uvolnění emočních bloků

Emoční blokády vznikají, když se raději stáhneme do svých zarytých přesvědčení, než abychom čelili našim nevyřešeným problémům. Místo toho, abychom svou bolest pochopili a zpracovali, raději ji zameteme ji pod koberec, abychom mohli zapomenout, že vůbec existuje. Jakmile je naše mysl přetížena myšlenkami a potlačovanými emocemi, začnou se hromadit na různých místech v našem těle a způsobovat různé fyzické i psychické potíže.

Meditace pro vytváření pravděpodobné budoucnosti

Síla slova a myšlenky je mocná. Pozitivní afirmace jsou jednou z nejčastěji používaných technik, pokud však nezasáhnou vaše podvědomí, můžete si je opakovat stále dokola a nic se ve vašem životě nezmění. V meditativním stavu, kdy jste napojeni na svůj vnitřní zdroj, je účinek afirmace zesílený, obzvláště pokud si afirmace pouštíte před usnutím. K tomu, abyste dosáhli snadněji svého cíle, jsou zapotřebí silné emoce. Nechejte se unášet svou fantazií a představujte si, že vše, po čem toužíte, je již součátí vašeho života…

Meditace hojnosti

Zákon přitažlivosti říká: To, co je podobné, se přitahuje. Čím častěji budete zaměřovat svou pozornost žádoucím směrem, tím rychleji vytvoříte takovou realitu, po jaké toužíte. Nechte se unášet touto meditací, vychutnávejte si svou skutečnou tvořivou sílu a kráčejte kupředu ke splnění svých snů…..

Meditace pro přivolání Partnera duše

Každé vaše stetkání má hlubší smysl. Skrze svého partnera můžete poznat sami sebe.

Na magnetické pole, které vytváříte, reagují vždy lidé s podobným nastavením.

Teprve když pochopíte, proč k sobě přitahujete právě určité typy, můžete podniknout krok ke změně…. 

 

Pozitivní afirmace na každý den

Obvykle když se probudíme, začínáme den s myšlenkami v minulosti.  Stejné myšlenky nás nabádají k stejným rozhodnutím a stejnému chování, na základě kterého si vytváříme stále stejné zkušenosti, které zase vedou k stejným myšlenkám. Pokud chceme posunout svůj život dál, musíme znovu naprogramovat svou podvědomou mysl….

 

 

Probuzení vnitřní síly

Je těžké zůstat vnitřně pevným, zvláště když se nacházíme až po uši v problémech.

Čím to ale je, že někteří lidé mají schopnost odolávat překážkám a obtížím a odvážně pokračují tam, kde se většina fyzicky, nebo emocionálně zhroutí? Je to naše vnitřní síla, která nám dává odhodlání a trpělivost a udržuje nás v naději i v těžkých časech.

 

Meditace pro zklidnění mysli

Když turbulence rušivých myšlenek umlkne a naše mysl se ztiší, zevnitř přirozeně vyvstává hluboké štěstí a spokojenost. Tento pocit spokojenosti a pohody nám pomáhá vyrovnat se s problémy a těžkostmi každodenního života.

 

Meditace proti stresu

Jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je uvědomění si sebe sama.

Pozorováním dějů, které  probíhají vně i uvnitř vás samotných můžete plně vstoupit do přítomnosti a propojit se se svým skutečným JÁ.

Opravdový život se odehrává právě NYNÍ a pouze TEĎ s ním můžete něco udělat.

 

Meditace proti úzkosti

Naše mysl neustále těká a má tendenci zaměřovat se spíše na problematické záležitosti. Pokud svou pozornost převedeme na přítomný okamžik, zastavíme čas a nepřemítáme o minulosti ani budoucnosti. Jsme spojení napojeni na zdroj. Z tohoto místa vzchází vše nové.

Naslouchej hlasu své vnitřní moudrosti. Nepromlouvá k tobě kritickými slovy, ani tě nesoudí.

Hluboká relaxace v hladině alfa

Ať jsme duševně aktivní, odpočíváme nebo spíme, mozek má vždy určitou úroveň elektrické aktivity.

Zatímco beta vlny se objevují, když mozek pracuje na úkolech zaměřených na cíl a pro spánek jsou charakteristické delta vlny, alfa vlny jsou spojeny se „sílou mysli“. Stav klidu a uvolnění nás otvírá myšlenkám,  které mohou volně plynout.  Jsme v PROUDU.

 

Meditace vděčnosti

Často nechceme, nebo nedokážeme naslouchat svému tělu, neustále ho přetěžujeme, cítíme se unavení a náš imunitní systém slábne. Přitom naše tělo pro nás dokáže dělat neuvěřitelně dlouho úžasné věci –je podivuhodným, zázračným mechanismem. Nemusíme chápat všechny jeho fyziologické pochody, ale můžeme mu za všechny jeho nezištné služby vyjádřit podporu a vděčnost.

 


Ukázky z těchto meditací najdete také na

youtube Meditace Liliana

Programování mysli

Jakmile objevíte sílu své mysli, stanete se svědky zázraků.

Terapie je proces, při kterém obvykle přijímáme pomoc zvenčí. U terapeutické meditace je postup opačný – jdeme sami do svého nitra, abychom odtamtud získali informaci, kterou potřebujeme k pochopení našich současných problémů a potíží. Zvědoměním a následným přeprogramováním dávné situace můžeme přehodnotit svůj současný postoj k životu.

Léčení Vnitřního dítěte

Smutek, strach nebo zklamání jsou bolestivé emoce, které mnohdy v sobě nosíme hluboko. Možná se vám podaří tyto pocity  vysledovat zpět ke konkrétním dětským událostem a vy si uvědomíte, že podobné situace vyvolávají  ve vašem dospělém životě  stejné reakce. Dovolte si projít svými emocemi, pozorujte je a zeptejte se, co vás mají naučit.

Regresní terapie

Pomocí regresní terapie můžete navázat kontakt se svým vnitřním já, rozpoznat a pochopit své problémy z hlubší perspektivy.

Přímý vstup do vnitřní mysli vám otevře dveře k poznání sebe sama a bude pro vás daleko snadnější dosáhnout změn,které vám přinesou zdraví, štěstí a úspěch.

 

Meditace pro zrušení karmických pout

S pomocí této meditace můžete odhalit a rozpustit ukryté příčiny, které vám v tomto životě způsobují problémy. Transformací těžkých negativních energií napříč všemi rodovými liniemi dokážete uvolnit bolest a různá nevyřešená zranění, která si v genetické informaci předávaly generace po staletí. 

Autosugesce

Neuvěřitelná síla podvědomí ukrytá hluboko v nitru každého z nás ovlivňuje všechny aspekty lidského chování. Silou myšlenky můžeme onemocnět, zažívat pocit strachu nebo bezdůvodné úzkosti. Pokud se však dokážeme osvobodit, může tato síla vyvolat nesmírné, ohromující změny k lepšímu, zdravému, šťastnému a plnohodnotnému životu.

Meditace před spaním

Podvědomá mysl je silnější než vědomá. Již od našeho početí si do svého podvědomí ukládáme všechny zážitky, ať už jsou harmonické, nebo stresující. Tím vznikají nevědomé vzorce přemýšlení a chování, které utvářejí naši realitu.  Pokud si tyto vzorce neuvědomíme a nezměníme je, nemůžeme změnit svou realitu.

Meditace na splnění přání

Přemýšleli jste někdy nad tím, co je hybnou silou vaší motivace? Většinou nás v životě pohání kupředu právě emoce. Moderní vědecké výzkumy ukazují, že srdce je víc, než jen krevní pumpa. Lidské srdce vytváří nejsilnější elektromagnetické pole. Technika propojení vašeho mozku s vaším srdcem a následná autosugesce je jednou z mocných nástrojů transformace a léčení.

 

Meditace pro klidný a zdravý spánek

Tato meditace vám pomůže dostat se do nejhlubších fází regeneračního odpočinku. Vaše mysl se naplní pozitivními myšlenkami, propojí je s vaším tělem a mocná síla uvede do pohybu uzdravující procesy.  Probudíte se svěží a odpočinutí, připraveni začít nový den.

 

Aktivace a harmonizace čaker

Čakry jsou energetická centra, pomocí kterých překračujeme hranice svého fyzického těla a navazujeme kontakt s jemnohmotným světem energií. Každá ze sedmi čaker je propojená s určitou částí těla a poskytuje nám rovnováhu v rovině emoční i duchovní. Vědomou harmonizací těchto center můžeme získat přístup k nevyčerpatelným zdrojům.

Ukázky z těchto meditací najdete také na

youtube Meditace Liliana

Léčivé meditace

Éterické tělo je součástí bioenergetiky člověka a vytváří most mezi hrubou hmotou a energetickými vibracemi. Velice účinný způsob, jak můžete pracovat s éterickým tělem, je představovat si kolem sebe kouli světla, zahrnující prostor nad vaší hlavou a pod vašimi chodidly. Pouhé přemýšlení o světle zvyšuje vaše vibrace a omlazuje vaše tělo až na buněčné úrovni. Světlem můžete obklopit svůj dům, můžete ho posílat do vztahů a do různých situací. Nechte se unášet na vlně světla a vneste do svého života více radosti, míru a lásky…

Meditace na srdeční čakru

Srdeční čakra je centrem lásky a moudrosti. Když je zablokovaná, jsou vaše vztahy komplikované, můžete zažívat časté rozchody či zklamání v lásce, nebo se cítíte osamělí. Přestaňte potlačovat své emoce, otevřete se nepodmíněné lásce, která je cestou k duši a odemyká bránu k božskému prozření. Objevte v sobě zdroj hlubokého citu, radosti a vnitřního klidu.

 

Meditace Sebeláska

Všechna naše zranění jsou způsobena nedostatkem lásky – jediná cesta, která vede k uzdravení, je utišení a  zmírnění vnitřního konfliktu skrze cestu srdce. Otevření srdečního centra a napojení na nekonečný zdroj lásky a dobra nás obdaří silou, skrze níž můžeme vědomě tvořit to, po čem toužíme.

Léčivá meditace na posílení imunitního systému

Možná, stejně jako většina lidí, obviňujete své tělo z toho, že není dostatečně silné, dostatečně štíhlé, dostatečně zdravé – zkrátka, že vám neslouží tak, jak byste si přáli. Není to ale chyba vašeho těla.Vaše tělo s vámi hovoří každý den. Zastavte se každý den alespoň na chvíli a věnujte pozornost tomu, co se děje uvnitř.

 

Ukázky z těchto meditací najdete také na

youtube Meditace Liliana