fbpx

Meditace Liliana

Vydejte se se mnou na cestu

Meditace je hluboké přemítání ducha se záměrem nalézt pravdu…

 Naši mysl obvykle zaplavuje vyčerpávající proud myšlenek. Dokonce i když spíme, mysl neustále pracuje. Pomocí řízené meditace ji můžeme očistit od negativních pocitů, přivést do stavu přirozeného klidu a získat znovu radost ze své vlastní přítomnosti

Velikým a úžasným veledílem lidskosti je vědět, jak se má žít, aby měl život smysl.

Nalézání smyslu života je pro náš duchovní růst stejně důležité, jako potrava pro tělo fyzické.  Meditace nám pomáhá rozvinout vědomí o nás samotných a využít obdivuhodné síly podvědomí při naplňování životního poslání.

Znovuzrození

Meditace pro harmonizaci srdeční čakry

Srdeční čakra je centrem lásky a moudrosti. Když je zablokovaná, jsou vaše vztahy komplikované,

můžete zažívat časté rozchody či zklamání v lásce, nebo se cítíte osamělí.

Přestaňte potlačovat své emoce, otevřete se nepodmíněné lásce, která je cestou k duši a odemyká bránu

k božskému prozření.

Objevte v sobě zdroj hlubokého citu, radosti a vnitřního klidu.

Všechny meditace jsou z důvodu vyšší kvality zvuku nahrávány ve studiu.

Používejte prosím sluchátka.

Terapie vnitřního dítěte

Strach je jedním z nejúčinnějších kanálů, který vám umožňuje spojení s tím, co vaše vnitřní já skutečně potřebuje a chce.….Nesnažte se proto své strachy potlačit, ale pokuste se je pochopit. Pod proudem všech emocí je ukryta cenná zpráva…

 

 Dovolte si projít svým strachem, poznejte jeho poselství a obnovte znovu svou vnitřní sílu.

 

Všechny meditace jsou z důvodu vyšší kvality zvuku nahrávány ve studiu.

Používejte prosím sluchátka.

 Regresní terapie

Chcete zažít dobrodružnou cestu do svého Nitra? 


Kontaktujte své vnitřní já a podívejte se na své problémy z hlubší perspektivy.

                 Stanu se na krátký okamžik Vaším věrným průvodcem.

Pomocí regresní terapie můžete navázat kontakt se svým podvědomím                          a rozpoznat a pochopit své problémy z hlubší perspektivy.

Přímý vstup do vnitřní mysli vám otevře dveře k poznání sebe sama

a bude pro vás daleko snadnější dosáhnout změn,

které vám přinesou zdraví, štěstí a úspěch.

Všechny meditace jsou z důvodu vyšší kvalita zvuku nahrávány ve studiu.

Používejte prosím sluchátka.

Aktivace a harmonizace energetických center

Čakry jsou energetická centra, pomocí kterých překračujeme hranice svého fyzického těla a navazujeme kontakt s jemnohmotným světem energií.

Každá ze sedmi čaker je propojená s určitou částí těla a poskytuje nám rovnováhu v rovině emoční i duchovní.

Vědomou harmonizací těchto center můžeme získat přístup k nevyčerpatelným zdrojům.

Vaše představy a touhy se brzy začnou transformovat a vytvářet svět naplněný zdravím, radostí a vnitřním klidem.

Celková doba meditace: cca 45 min.

 

Všechny meditace jsou z důvodu vyšší kvality zvuku nahrávány ve studiu.

Používejte prosím sluchátka.

Meditace pro naplnění životních cílů

Zákon přitažlivosti říká: To, co je podobné, se přitahuje. V okamžiku, kdy pochopíte vzájemné vztahy mezi tím, o čem přemýšlíte, a tím, co se vám děje, získáte znovu kontrolu nad vlastním životem. Čím častěji budete zaměřovat svou pozornost žádoucím směrem, tím rychleji vytvoříte takovou realitu, po jaké toužíte…

Nechte se unášet touto meditací, vychutnávejte si svou skutečnou tvořivou sílu a kráčejte kupředu ke splnění svých snů.

Meditace pro přivolání partnera duše

Každé vaše setkání má hlubší smysl. Skrze svého partnera můžete poznat sami sebe. Na magnetické pole, které vytváříte, reagují vždy lidé s podobným nastavením. Teprve když pochopíte, proč k sobě přitahujete právě určité typy, můžete podniknout krok ke změně….

 

 Tuto meditaci jsem připravila na vaše přání. 

Doufám, že se vám s její pomocí podaří získat a vytvořit takový vztah, po jakém toužíte.

 

Všechny meditace jsou z důvodu vyšší kvality zvuku nahrávány ve studiu.

Používejte prosím sluchátka.

Meditace na CD

Vybrané nejúspěšnější meditace máte nyní možnost si objednat i jako kompaktní disk.
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým, odpoutejte se na malý okamžik od všech starostí a zažijte pocit harmonie a vnitřní rovnováhy.