Duchovní intimity

KARMA JAKO ZDROJ POCHOPENÍ A NADĚJE

KARMA JAKO ZDROJ POCHOPENÍ A NADĚJE

Často se nám zdá, že Bůh, nebo jakékoli vyšší bytosti, jsou kruté a nespravedlivé, zejména když se v našem životě, nebo ve světě kolem nás setkáváme s bezprávím, utrpením a bolestí. Takové události zasahují do jádra naší víry a etiky a vyžadují hlubší pohled na...

číst více
VŠECHNO SE DĚJE PRO TEBE

VŠECHNO SE DĚJE PRO TEBE

VŠECHNO SE DĚJE PRO TEBE, NE PROTI TOBĚ. Tato slova nám připomínají hlubokou pravdu o lidském životě a osudu. Často nás životní události zasáhnou jako zemětřesení, po kterém nezůstane stát na kameni kámen. V takových okamžicích se většinou ptáme: "Proč se to stalo...

číst více
LÁSKA VERSUS POSEDLOST

LÁSKA VERSUS POSEDLOST

 Rozdíl mezi posedlostí a láskou je jemný a často unikne naší pozornosti. Obě mohou vyvolat intenzivní emocionální reakce a silné pocity, ale jejich podstata je zcela odlišná. Láska a posedlost jsou dvě strany téže mince, jejíž hrany se často rozplývají. Láska je...

číst více
NÁHODA, NEBO OSUD?

NÁHODA, NEBO OSUD?

Ačkoli se někdy může zdát, že jsme pány svého osudu, skutečnost je taková, že většinou o tom, kdo a kdy vstoupí do našeho života a kdy z něj odejde, nerozhodujeme my. Často se v našem životě objeví lidé jako nečekaní hosté a zanechají v našich duších nesmazatelný...

číst více
MYŠLENKA JAKO CENNÝ NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ

MYŠLENKA JAKO CENNÝ NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ

MYŠLENKY mají mocnou sílu. Jsou jako semínka, která zaséváme do půdy naší mysli, ať už jsou pozitivní, nebo negativní. Jakmile tato semínka zakoření a začnou klíčit, vedou k formování našich emocí a pocitů. POCITY, které vyplývají z našich myšlenek, jsou naším...

číst více
Ego, naše temné JÁ

Ego, naše temné JÁ

EGO, TO TEMNÉ JÁ, KTERÉ JE TAK HLUBOCE ZAKOŘENĚNO V NAŠÍ OSOBNOSTI! Je nepozorovanou myslí, hlasem v hlavě, který předstírá, že je námi. Tento egoistický hlas se převážně zabývá negativními emocemi, vypráví příběh, kterému tělo věří a reaguje na něj. TĚLO JE K EGU...

číst více
Jak zvládnout stres

Jak zvládnout stres

V dnešní době stále více lidí podceňuje důležitost odpočinku. Schází nám dostatek spánku, probouzíme se rozlámáni a vyčerpáni a mnozí se stále cítí unavení i po víkendu nebo dovolené. Tato únava může znamenat, že trpíme klidovým deficitem. Opravdový odpočinek není...

číst více
Lidská mysl – spojenec, nebo nepřítel?

Lidská mysl – spojenec, nebo nepřítel?

Mysl je úžasný nástroj. Pokud se s ní ale ztotožníte, může vás začít ovládat. Mysl je bezpochyby jedním z nejdůležitějších a nejvíce fascinujících aspektů lidské existence. Je nástrojem, který nám pomáhá chápat, analyzovat a interpretovat svět kolem nás. Na první...

číst více
Řízená meditace – cesta do vlastního nitra

Řízená meditace – cesta do vlastního nitra

Toužíte lépe porozumět sami sobě a svým pocitům?  Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří lidé procházejí životem s pocitem frustrace a ustrnutí, zatímco jiní jsou schopni udělat masivní pozitivní změny bez ohledu na to, co na ně vesmír hodí? Proč se tolik lidí po...

číst více
Síla podvědomé mysli

Síla podvědomé mysli

„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, pokaždé máte pravdu.“ Naše podvědomí je doslova skladištěm různých hluboce zakořeněných přesvědčení a mentálních programů. Každá myšlenka, která nám proběhne hlavou, spustí v našem mozku chemickou...

číst více
Zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI Zákon přitažlivosti tvrdí, že “podobné přitahuje podobné.” To znamená, že energie, kterou vysíláme do vesmíru, se k nám vrátí ve formě zážitků, situací a událostí, které odpovídají této energii. Jinými slovy, to, na co se zaměřujeme svým myšlením,...

číst více