Řízené meditace –

nejkratší cesta k vysněnému cíli

Na samém počátku je touha.

Touha poznat, kdo a kým

jsi ve svém bytí…

Snažíš se uchopit pravdu, ale ta má mnoho tváří. Je to mysl, která tě často zavede na scestí. A tak se vydáš na cestu. Dobrodružnou a záhadnou, která vede do tvého vlastního nitra. V prostoru ticha se pomalu začíná rodit pochopení. Začneš si uvědomovat sílu, která přesahuje možnosti tvého rozumu a myšlení. Neposuzuješ výsledky, ani nehodnotíš. S pokorou přijímáš překážky, které ti dávají příležitost překročit své meze. Pochopíš význam lásky a porozumění všemu lidskému. Přijímáš sám sebe takového, jaký jsi právě v této chvíli. S důvěrou nacházíš své místo v životě. Až na konci celého procesu staneš jako člověk, který si je vědom svého božství….

 

Můj příběh

Tvorbou meditací se zabývám několik let. 

Na počátku vznikaly především z potřeby mé vlastní duše, z její touhy alespoň z části pochopit smysl a význam mého bytí.  Meditace jsem publikovala na youtube a začali se ke mně přidávat další lidé. Lidé, kteří se vydali na životní cestu – stejným, nebo podobným směrem, jako já. Z několika stovek nádherných povzbuzení, poděkování nebo sdílení jsem začala chápat, že moje práce má nějaký smysl a že to, co řeším já, se bytostně dotýká i ostatních lidí…