MYŠLENKA JAKO CENNÝ NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ

BLOG

MYŠLENKY mají mocnou sílu. Jsou jako semínka, která zaséváme do půdy naší mysli, ať už jsou pozitivní, nebo negativní. Jakmile tato semínka zakoření a začnou klíčit, vedou k formování našich emocí a pocitů.

POCITY, které vyplývají z našich myšlenek, jsou naším vnitřním kompasem, který nám ukazuje, jak vnímáme různé situace. A tyto pocity pak formují naše rozhodování a činy.

NAŠE ČINY jsou jako odraz v zrcadle. Jsou projevem toho, čemu věříme a jak vidíme svět kolem sebe. KAŽDÝ KROK, KTERÝ UDĚLÁME, JE DŮSLEDKEM NAŠEHO VNITŘNÍHO PŘESVĚDČENÍ, podle kterého pak reagujeme na vzniklé situace.

A nakonec, naše činy s sebou nesou VÝSLEDKY. Jsou to plody, které vyrostly ze semínek našich myšlenek, a teď nám nabízejí zpětnou vazbu na to, jak jsme přemýšleli a jednali.

Tento cyklus, MYŠLENKY- POCITY – ČINY – VÝSLEDKY, je neustálým tokem, který formuje naše životy. Je to cesta, kterou všichni procházíme každičký den.

A přestože nemůžeme vždy ovlivnit vnější události, máme moc rozhodnout se, JAK BUDEME REAGOVAT NA NÁŠ VNITŘNÍ SVĚT.

Pokud si uvědomíme tento proces a začneme být pozornější k tomu, CO DO NĚJ VKLÁDÁME, můžeme začít tvořit život, který si opravdu přejeme.

Můžeme začít sázením semínek lásky, radosti a pozitivního přijetí.

Prohlédnout meditace