Album “Sebepoznání”

Sebepoznání je nezbytné pro osobní růst a rozvoj. Je to cesta, která vede k většímu sebepřijetí, sebedůvěře a odolnosti. Pomáhá nám procházet životními výzvami s větší grácií a lehkostí. Je to základ, na kterém můžeme stavět naplněný a smysluplný život. Bez sebepoznání se může stát, že uvízneme ve starých vzorcích a budeme opakovat stále stejné chyby.

Investuj do sebe a začni objevovat sílu sebepoznání ještě dnes.

Terapie vnitřního dítěte (ukázka) Celková délka: 00:34:19

Uvolnění emočních bloků (ukázka) Celková délka: 00:39:42

Sebeláska (ukázka) Celková délka: 00:24:43

Probuzení vnitřní síly (ukázka)

330 

Naše pocity vlastní hodnoty tvoří jádro naší osobnosti. Úroveň našeho sebevědomí ovlivňuje prakticky každý aspekt našeho života. Ovlivňuje to, jak vnímáme sami sebe a jak nás vnímají ostatní. Ovlivňuje naše rozhodnutí v životě, od naší kariéry až po lidi, se kterými se spřátelíme nebo vytváříme intimní vztahy. Sebepřijetí ovlivňuje to, jak vycházíme s ostatními, jak jsme produktivní a jak hodně využíváme své dovednosti a schopnosti a zda máme tendenci být následovníky nebo vůdci.

Nikdo ti nemůže říct, kdo jsi. Jsi jediný, kdo je schopen to určit. Abys začal nacházet svůj skutečný obraz, budeš se muset podívat hlouběji dovnitř. A bez ohledu na to, jak nepodstatný se cítíš, někdo tam je. Možná budeš muset hledat hodně hluboko, najdeš to pod troskami úsudků a očekávání svých rodičů, nebo se možná budeš muset podívat pozorněji do zrcadla, abys našel sám sebe, ale dříve nebo později, s dostatečným soustředěním a trpělivostí, najdeš to pravé JÁ.

 

Album “Sebepoznání”

330