Meditace vědomého dechu

Dech je spojením mezi vědomou a nevědomou myslí. Je to pohyb ducha ve hmotě. Zvládnout dech znamená mít pod kontrolou své tělo i mysl.

Ponořte se hluboko do svého nitra a dotkněte se své osvícené mysli.

Ukázka: Celková délka: 00:34:21

120 

Přestože je dýchání důležitou součástí vašeho autonomního nervového systému, který působí z velké části nevědomě, bylo prokázáno, že budete-li si více vědomi toho, JAK dýcháte, přinese vám to význam změny nejen ve zlepšení fyzického zdraví, ale i psychickou pohodu.

Když turbulence rušivých myšlenek umlkne a naše mysl se ztiší, zevnitř přirozeně vyvstává hluboké štěstí a spokojenost. Tento pocit spokojenosti a pohody nám pomáhá vyrovnat se s problémy a těžkostmi každodenního života.

Meditace vědomého dechu

120