LÁSKA VERSUS POSEDLOST

BLOG

 Rozdíl mezi posedlostí a láskou je jemný a často unikne naší pozornosti.

Obě mohou vyvolat intenzivní emocionální reakce a silné pocity, ale jejich podstata je zcela odlišná.

Láska a posedlost jsou dvě strany téže mince, jejíž hrany se často rozplývají. Láska je spojení založené na vzájemném respektu, důvěře a úctě, posedlost může být naopak slepá touha, která překračuje zdravé meze a může vést k destruktivnímu chování. Zatímco láskyplný zájem je vášní nebo fascinací něčím, co nás motivuje a inspiruje, posedlost nás mnohdy ničí. Abychom mohli vytvořit zdravé a vyvážené vztahy, měli bychom pochopit tyto klíčové rozdíly.

Posedlost je jedním z nejzrádnějších fenoménů lidské psychiky. Může být jako temný závoj, který zahalí naši mysl a způsobí změnu našeho myšlení, pocitů a jednání.

Posedlost vztahem často začíná jako vášeň a touha po partnerovi, ale postupně se mění v nesnesitelnou potřebu kontroly a neustálého sledování partnera. Tato posedlost může vést k nedůvěře, konfliktům a v extrémních případech i k úzkostným poruchám.

Pokud jste posedlí vztahem, stanete se nadměrně fixovaní na někoho, často s nezdravým stupněm kontroly nebo připoutání.

V extrémních případech to může vést k chování, které naruší váš život nebo hranice druhého člověka. Hledáte například způsoby, jak se setkat s touto osobou na místech, kde se bude pravděpodobně vyskytovat, i když je to pro ni nepříjemné.Nedokážete se osvobodit od myšlenek a emocí souvisejících s tímto člověkem, a to i za cenu svého vlastního blaha. Kontrolujete jeho sociální média, sledujete, co právě dělá a na co myslí. Můžete se neustále obávat toho, co k vám ten druhý cítí. Tyto obsedantní myšlenky ve vás často vyvolávají intenzivní úzkost, odvádí vás od každodenního života a způsobují stres, který ovlivňuje vaše duševní a fyzické zdraví.

Existuje mnoho faktorů, které mohou přispět k vzniku posedlosti. Patří mezi ně nedostatečná sebedůvěra, strach z odmítnutí, nedostatek kontroly nad vlastními emocemi nebo nízká sebehodnota. Posedlost často vychází z potřeby vyplnit nějakou prázdnotu nebo nedostatek ve vlastním životě.

Můžete se cítit osamělí, mít ze sebe špatný pocit a přání, aby vás ostatní měli rádi, nebo se bát, že zůstanete opuštěni…

Pokud jste měli těžké dětství nebo problémy s minulými vztahy, může se u vás vyvinout posedlost někým, kdo ve vás vyvolává pocit, že vás může takzvaně „opravit“

Bohužel, v mnoha případech, když jste někým posedlí, postavili jste si ho na vysoký piedestal. Vidíte pouze jeho pozitivní vlastnosti a máte tendenci ignorovat jeho nedostatky.

Jak poznáte, že se vaše vášeň stává posedlostí?

  • Prožíváte extrémní žárlivost, pokud daná osoba tráví čas s ostatními nebo mluví o jiných lidech
  • Sledujete jeho sociálních média a zjišťujete, co dělají a s kým právě jsou
  • Sami sebe zanedbáváte, ignorujete své potřeby a zájmy (vynechání jídla, ztráta spánku nebo ukončení svých koníčků)
  • Opomíjíte ostatní vztahy s rodinou nebo ostatními přáteli
  • Máte dotěrné fantazie, trávíte hodně času sněním o budoucnosti s touto osobou
  • Inklinujete ke kompulzivnímu chování, jezdíte kolem domu dané osoby, píšete neustále SMS nebo jí voláte, trávíte hodiny opakovaným čtením starých textů, nebo mailů

Takováto posedlost může být zrádná a postupně vás může úplně odvést od vašich cílů a zdravého životního stylu.

Jaké mohou být důsledky přílišné fixace?

1. Ovlivňuje negativně vaše sebevědomí

Neustálá posedlost někým může ovlivnit to, jak se vidíte. Začnete se srovnávat s lidmi, kterých si váš předmět zájmu váží, a to ve vás může vyvolat pocit nedostatečnosti a snížit vaše sebevědomí.

2. Narušuje váš každodenní život

Když jste zaujatí myšlenkami na jinou osobu, je pro vás těžké soustředit se na sebe. Můžete začít zanedbávat své blízké, práci, studium nebo dokonce jednoduché každodenní rutiny, jako je cvičení nebo hygiena. Měníte svou náladu podle toho, zda vám tato osoba věnuje svou pozornost. Možná zjistíte, že se vzdalujete svým přátelům, rodině a kolegům.

Posedlost může vypadat odlišně od člověka k člověku, ale začne být klinickým problémem, pokud naruší vaše každodenní návyky a fungování. Jakýkoli dopad na vaši schopnost jíst, spát, chodit do práce nebo do školy nebo obecně se o sebe postarat, je jistým znamením toho, že jste posedlí někým jiným.

Posedlost je jako nebezpečná spirála, do které se kdokoli může snadno zamotat.

Prvním krokem je tedy uvědomění si rozdílu mezi zdravým zájmem a nezdravou posedlostí. Pokud začnete zanedbávat jiné důležité aspekty svého života kvůli jednomu konkrétnímu člověku, může to být signál, že jste se do pasti posedlosti zapletli.

Měli byste se naučit buďto sami, nebo s profesionální podporou rozpoznávat a respektovat své vlastní hranice a hledat způsoby, jak se vyrovnat se svými emocemi a potřebami. Teprve správným pochopením sebeúcty a sebelásky můžete nalézt harmonii ve vztazích a životě obecně.