Co jsou to emoční bloky?

Emoční blokády vznikají, když se raději stáhneme do svých zarytých přesvědčení, než abychom čelili našim nevyřešeným problémům. Místo toho, abychom svou bolest pochopili a zpracovali, raději ji zameteme ji pod koberec, abychom mohli zapomenout, že vůbec existuje. Jakmile je naše mysl přetížena myšlenkami a potlačovanými emocemi, začnou se hromadit na různých místech v našem těle a způsobovat různé fyzické i psychické potíže.

Emocionální blokáda nám poskytuje čas a prostor k tomu, abychom postupně zpracovali určitou negativní situaci.

Na jedné straně je emoční blokáda pozitivním mechanismem, protože nás chrání před něčím, co náš mozek považuje za „nebezpečné“. Během emoční blokády se musíme rychle přizpůsobit realitě a teprve časem můžeme začít tuto negativní situaci zpracovávat. Tento mechanismus pomáhá člověku naučit se zvládat další podobné situace v budoucnu.

Emocionální blokáda se stává problémem, když přetrvává a začne nás ovlivňovat i v jiných oblastech našeho života.

Prodlužování emoční blokády v průběhu času může mít za následek, že například začneme pociťovat bolest, nebo neúměrně prožívat další emoce, jako je hněv, smutek nebo vina. Nezpracované emoce se stanou součástí našeho každodenního života a opakovaně nás vhánějí do nepříjemných situací.

Chcete změnit svůj život?

Odstraňte své chybné myšlenkové vzorce!

Smutek si v sobě neseme již od raného dětství. Z porodu, volání miminka, které nikdo neslyší, z pocitu nespravedlnosti nebo nepochopení. Životem vláčíme i zármutky, které máme v sobě uloženy jako genetickou informaci po našich předcích. Bolí nás záda a různé části těla, cítíme napětí a mnohdy ani nevíme proč.

Emoce jako životní kompas

Naše emoce nám poskytují nepostradatelné informace. Měli bychom si položit otázku – co mně tato bolest říká? Je to připoutanost k věcem, lidem,  k minulosti, nebo k víře, že jedině mé názory jsou správné?

Jedině tehdy, když projdeme procesem zvědomění, můžeme své zraněné emoce uzdravit.

 

Odpoutej se od svých nefunkčních přesvědčení.

Odlož své staré příběhy a bolestné emoce.

Ukázka z meditace na uvolnění emočních bloků

o Celková délka: 00:39:42

Prohlédnout všechny meditace

Změňte svůj život