Vnitřní dítě

Pojem vnitřní dítě odkazuje na zraněnou část nás samých, která se formovala během našeho dětství.

Malé dítě je velmi zranitelné, vyžadující lásku a ochranu. Pokud jsou tyto aspekty z nějakých příčin zanedbávány, může emocionálně strádat.
Aby uchránilo samo sebe před psychickou bolestí, potlačí v sobě pocity smutku a nepochopení a ty pak zůstanou ukryty v jeho nitru až do dospělého života.

Jak ti může terapie vnitřního dítěte pomoci?

Během prvních 7 let života jsme jako houby, absorbující vše, co vidíme, nebo co nám bylo řečeno. V průběhu této doby se vytváří mnoho z našich přesvědčení. Dnes jako dospělí si možná tyto programy neuvědomujeme, zejména ty, které nás brzdí a způsobují nám bolest a utrpení.

Uzdravit své Vnitřní dítě znamená rozpoznat a pochopit emoce, které nás negativně ovlivňují a uvolnit staré vzorce a přesvědčení, které nás brzdí. Jedině zvědomením destruktivních programů můžeme přestat vytvářet iracionální spouštěče našeho chování a podpořit svůj zdravý pohled na svět kolem sebe.

 

Osvoboď se od skryté emocionální bolesti a zažívej radost z pouhého bytí.
Nechej se unášet do svého dětství, rozpomeň se na konkrétní události a pochop, proč určité situace vyvolávají v tvém životě iracionální reakce.
Dovol si projít svými emocemi, pozoruj je a zeptej se, co tě mají naučit.

 

Dopřejte si emocionální odpočinek

Dovolte si odpočívat. Dovolte si být tady a teď.