Co je to terapie duše

Neuvěřitelná síla podvědomí, ukrytá hluboko v nitru každého z nás ovlivňuje všechny aspekty našeho chování. Smutek, strach, zklamání a další bolestivé emoce v sobě nosíme hluboko a dokud je nerozeznáme a nevytáhneme na povrch, nemůžeme je nechat odejít.

Při terapii duše jsme vedeni do svého nitra, abychom odtamtud získali informaci potřebnou k pochopení našich současných potíží.

Přímým vstupem do vnitřní mysli dokážeme navázat kontakt se svým pravdivým já a podívat se na své problémy z hlubší perspektivy.

Zvědoměním a následným přeprogramováním dávné situace můžeme přehodnotit svůj současný postoj k životu a snadněji dosáhnout změn, které nám přinesou zdraví, štěstí a úspěch.

Během prvních 7 let života jsme jako houby, absorbující vše, co vidíme, nebo co nám bylo řečeno. V průběhu této doby se vytváří mnoho z našich přesvědčení. Dnes jako dospělí si možná tyto programy neuvědomujeme, zejména ty, které nás brzdí a způsobují nám bolest a utrpení.

Terapie duše se zaměřuje na oblast nežádoucích aspektů v životě člověka s cílem rozpoznat a pochopit příčiny těchto negativních emocí.

Jak nám může terapie duše pomoci?

Často při terapii můžeme najít odpovědi na různé otázky týkající se našeho poslání, nebo smyslu života, získáme nový pohled na určité situace, ve kterých se právě nacházíme.

Před zahájením meditace si položte otázku,  na kterou chcete znát odpověď.

Jakmile se budete nacházet v uvolněném stavu, dokážete lépe navázat kontakt

se svým podvědomím.

Všímejte si pocitů, které se v procesu terapie objeví…

Ukázka z regresní terapie duše

o Celková délka meditace: 34:21min.

Dopřejte si emocionální odpočinek

Dovolte si odpočívat. Dovolte si být tady a teď.