Síla podvědomé mysli

BLOG

„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, pokaždé máte pravdu.“

Naše podvědomí je doslova skladištěm různých hluboce zakořeněných přesvědčení a mentálních programů. Každá myšlenka, která nám proběhne hlavou, spustí v našem mozku chemickou reakci, která následně vyvolá emoci. Když se touto myšlenkou zabýváme déle, vytváří nový okruh, který vysílá signál do těla a my začneme reagovat určitým způsobem. Jestliže tento vzorec stále opakujeme, proniká hlouběji do naší mysli a stává se zvykem.

Rozsah síly jakékoli konkrétní myšlenky je určen silou našeho přesvědčení, které je s ní spojeno. Čím více cítíme, že je konkrétní myšlenka pravdivá, a dokonce jsme přesvědčeni, že je pravdivá, tím větší má schopnost přitáhnout odpovídající okolnosti do našeho fyzického světa prostřednictvím zákona přitažlivosti.

Zákon přitažlivosti říká:

Na vytváření své reality se podílíme, ať už si to uvědomujeme, nebo ne.

Není na tom nic magického. Je to prostě způsob, jakým funguje náš mozek. Když to popíráme, pak máme velmi malou moc a pravděpodobně se budeme celý svůj život cítit jako oběť. Takže pokud si myslíte, že jste neúspěšní, budete se cítit jako neúspěšní a taky se budete chovat jako neúspěšní. To následně ještě více posílí vaše přesvědčení.

Jste to pouze vy, kdo si vybírá, jakou myšlenku si bude myslet! A to je přesně důvod, proč opravdová změna musí začít zevnitř.

Jak správně používat podvědomí?

Není snadné vymanit se z autopilota a převzít kontrolu nad tímto procesem. Čím těžší byl váš život, tím těžší se vám to zpočátku může zdát. Ale je to proveditelné a jako cokoli jiného, s cvičením se dostavují výsledky. Jakmile pochopíte tento proces, život se vám stane zábavnou hrou.

Během dne se občas zastavte a zeptejte se sami sebe: “Na co myslím?” “Co cítím?” “Co předpokládám?”

Řízená meditace je technika, kterou můžete použít k rozvoji své myšlenkové síly a přeprogramování vašich přesvědčení.

Prohlédnout meditace