Regresní terapie

Pomocí regresní terapie duše můžete navázat kontakt se svým vnitřním já, rozpoznat a pochopit své problémy z hlubší perspektivy. Přímý vstup do vnitřní mysli vám otevře dveře k poznání sebe sama a bude pro vás daleko snadnější dosáhnout změn, které vám přinesou zdraví, štěstí a úspěch.

Ukázka: Celková délka: 00:34:21

89 

Tím, jak procházíme životem, nabíráme nejen životní zkušenosti, ale i vzpomínky, které se ukládají do mysli. Některé z těchto vzpomínek jsou přístupné vědomé mysli, ale jiné vzpomínky zůstanou v podvědomí a mají významný dopad na život člověka.

 

Regresní terapie

89