Album „Osvobození od podvědomých programů“

Představte si, jak se propadáte do hlubin svého podvědomí, odemykáte zámky utajených vzpomínek a postupně je měníte. Osvobodíte se od strachu, sebeomezení a všeho, co vám brání žít naplno.Přestanete být obětí minulosti a stanete se pánem svého osudu. Začnete psát nový scénář, takový, který reflektuje vaše skutečné hodnoty a touhy.
Nebudete už pouhými postavami ve hře, ale autory vlastního příběhu.

Album 5 meditací:

Léčení vnitřního dítěte (ukázka) Celková délka: 00:34:19

Regresní terapie duše (ukázka) Celková délka: 00:34:21

Meditace pro zrušení karmických pout (ukázka) Celková délka: 00:18:36

Autosugesce (ukázka) Celková délka: 00:25:19

Uvolnění emočních bloků (ukázka) Celková délka: 00:39:34

320 

Lidská mysl je jako ledovec - to, co vidíme na povrchu, je jen malý zlomek toho, co se skrývá pod hladinou. Naše myšlenky, reakce a rozhodnutí jsou často řízeny něčím, co není vidět na první pohled.
Jsou to podvědomé programy, které jsme nabyli především v raném dětství a které nás ovlivňují po celý zbytek našeho života.
Jsme jako herci, kteří hrají scénář opakující se stále dokola, scénář vytvořený z našich dřívějších zkušeností, emocí a výchovy. Mnohdy nás vede ke strachům, nesprávným přesvědčením a sebepoškozujícím vzorcům chování.
Ale teď si představte, co by se mohlo stát, kdybyste těmto programům začali rozumět. Kdybyste se odvážili podívat se pod hladinu, prozkoumat je a zjistit, proč reagujete určitým způsobem, proč se bojíte, nebo proč se cítíte nespokojeně.
Nebudete už pouhými postavami ve hře, ale autory vlastního příběhu.
Vydejte se na cestu introspekce, sebeobjevování a růstu. Zbavte se řetězů minulých programů a otevřete se novým možnostem. Buďte pánem svých rozhodnutí a svého vlastního života.

Album „Osvobození od podvědomých programů“

320