Meditace proti strachu a úzkosti

Objev v sobě sílu, která překračuje omezené možnosti rozumu a myšlení.

Ukázka: Celková délka: 00:23:31

69 

Naše mysl neustále těká a má tendenci zaměřovat se spíše na problematické záležitosti. Pokud svou pozornost převedeme na přítomný okamžik, zastavíme čas a nepřemítáme o minulosti ani budoucnosti. Jsme spojení napojeni na zdroj. Z tohoto místa vzchází vše nové.

Meditace proti strachu a úzkosti

69