Meditace pro zklidnění mysli

Jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je uvědomění si sebe sama. Pozorováním dějů, které  probíhají vně i uvnitř vás samotných můžete plně vstoupit do přítomnosti a propojit se se svým skutečným JÁ. Opravdový život se odehrává právě NYNÍ a pouze TEĎ s ním můžete něco udělat.

Ukázka: Celková délka: 00:36:54

69 

Meditace pro zklidnění mysli

69